KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 21/03/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 21/03/2019

Ngày phỏng vấn:  21/03/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 4085 LÊ TRỌNG ĐẠT Nam KHÔNG ĐẠT
2 4086 HÀ CẨM LY Nữ ĐẠT
3 4087 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC Nữ KHÔNG ĐẠT
4 4090 VŨ ĐỨC DŨNG Nam KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB