KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 26/06/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 26/06/2019

Ngày phỏng vấn:  26/06/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 5019 ĐOÀN THỊ THU Nữ KHÔNG ĐẠT
2 5020 LÊ THỊ NGỌC HIỀN Nữ KHÔNG ĐẠT
3 5023 PHẠM NHƯ QUỲNH Nữ KHÔNG ĐẠT
4 5024 TRẦN THỊ THANH THANH Nữ KHÔNG ĐẠT
5 5027 ĐÀO THỊ MINH CHÂU Nữ ĐẠT
6 5028 HOÀNG TRUNG NAM Nam KHÔNG ĐẠT
7 5029 NGUYỄN THỊ DUYÊN Nữ KHÔNG ĐẠT
8 5030 VŨ THỊ THU Nữ KHÔNG ĐẠT
9 5031 CHU TUẤN LINH Nam KHÔNG ĐẠT
10 5036 THÂN THỊ HUYỀN TRANG Nữ KHÔNG ĐẠT
11 5037 NGUYỄN THU THẢO Nữ KHÔNG ĐẠT
12 5038 ĐÀO MẠNH CƯỜNG Nam KHÔNG ĐẠT
13 5040 NGUYỄN THỊ HOA Nữ ĐẠT
14 5041 BÙI THỊ XÒE Nữ KHÔNG ĐẠT
15 5044 PHẠM THỊ LAN Nữ KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB