KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 01/07/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 01/07/2019

Ngày phỏng vấn:  01/07/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 5066 NGUYỄN NGỌC HUY Nam KHÔNG ĐẠT
2 5068 NGUYỄN VĂN TRỌNG Nam KHÔNG ĐẠT
3 5070 TRẦN QUÂN Nam KHÔNG ĐẠT
4 5072 HOÀNG THỊ THƠM Nữ KHÔNG ĐẠT
5 5073 NGÔ THỊ NGỌC DIỆP Nữ KHÔNG ĐẠT
6 5074 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam KHÔNG ĐẠT
7 5075 NGUYỄN THANH HẢI Nam KHÔNG ĐẠT
8 5076 NGUYỄN VĂN THAO Nam KHÔNG ĐẠT
9 5077 PHẠM THỊ YẾN Nữ KHÔNG ĐẠT
10 5078 TRẦN THỊ OANH Nữ KHÔNG ĐẠT
11 5079 TRỊNH ĐỨC Nam KHÔNG ĐẠT
12 5083 TỐNG VIẾT TÂM Nam KHÔNG ĐẠT
13 5084 NGUYỄN BÁ TRỌNG Nam ĐẠT
14 5086 NGUYỄN VĂN DŨNG Nam KHÔNG ĐẠT
15 5087 CAO THỊ HÂN Nữ KHÔNG ĐẠT
16 5088 NGUYỄN THẾ CUNG Nam KHÔNG ĐẠT
17 5090 ĐỖ VĂN ĐẠI Nam KHÔNG ĐẠT
18 5091 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Nam KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB