KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 20/09/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 20/09/2019

Ngày phỏng vấn:  20/09/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 5881 TRẦN THỊ THANH VÂN Female KHÔNG ĐẠT
2 5882 ĐOÀN THỊ THƠM Female KHÔNG ĐẠT
3 5883 TRƯƠNG NGỌC HẢI Male KHÔNG ĐẠT
4 5886 NGÔ QUỲNH TRANG Female KHÔNG ĐẠT
5 5888 NGUYỄN THỊ HẠNH Female KHÔNG ĐẠT
6 5889 NGUYỄN THỊ THU NGA Female KHÔNG ĐẠT
7 5891 PHAN THÚY HÀ Female ĐẠT
8 5892 ĐOÀN THỊ THÚY VÂN Female KHÔNG ĐẠT
9 5893 NGUYỄN THỊ NHUẦN Female ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB