KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 24/09/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 24/09/2019

Ngày phỏng vấn:  24/09/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 5918 TRẦN THỊ HẠNH Female ĐẠT
2 5919 NGUYỄN THỊ BẢO HƯỜNG Female KHÔNG ĐẠT
3 5920 BÀNG THỊ KIM THOA Female KHÔNG ĐẠT
4 5922 NGUYỄN THỊ BÌNH Female KHÔNG ĐẠT
5 5923 PHẠM THIÊM QUANG Male KHÔNG ĐẠT
6 5924 NGUYỄN VIẾT HẢI Male KHÔNG ĐẠT
7 5925 ĐẶNG VĂN QUANG Male KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB