KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 26/09/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 26/09/2019

Ngày phỏng vấn:  26/09/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 5904 LÊ QUỐC TÀI TÔN Male KHÔNG ĐẠT
2 5905 TRẦN THẾ DUY Male KHÔNG ĐẠT
3 5909 NGUYỄN THẾ SƠN Male KHÔNG ĐẠT
4 5910 LỤC THỊ ÁNH Female KHÔNG ĐẠT
5 5926 NGUYỄN VĂN KHOA Male KHÔNG ĐẠT
6 5933 NGUYỄN VĂN HÀ Nam KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB