KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 27/09/2019

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN NGÀY 27/09/2019

Ngày phỏng vấn:  27/09/2019
Stt
UV
Tên Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 5934 KIỀU THỊ THU PHƯƠNG Nữ KHÔNG ĐẠT
2 5935 PHẠM THỊ THU HƯỜNG Nữ KHÔNG ĐẠT
3 5936 TRẦN MINH TRANG Nữ KHÔNG ĐẠT
4 5940 HỒ NGỌC THÍCH Nam KHÔNG ĐẠT
5 5941 PHẠM THỊ THU HIỀN Nữ KHÔNG ĐẠT
TM. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

 

Designed & Powered by somotWEB