Kết Quả PV Vị trí "Chủ Nhiệm Quản Lý Kho" ngày 06/10/2017


KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO

Ngày phỏng vấn:  15h00, 06/10/2017
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 1686 1982 Ninh Bìn Nam Không đạt
2 1687 1979 Hà Nội Nam Không đạt
3 1688 1991 Thanh Hoa Nam Không đạt
4 1689 1992 Hà Nội Nam Không đạt
5 1690 1988 Hà Nội Nam Không đạt
6 1691 1984 Hà Nội Nam Không đạt
7 1692 1984 Hai Duong Nam Không đạt
8 1693 1983 Nghệ An Nam Không đạt
9 1694 1986 Hà Nội Nam Không đạt
10 1695 1986 Hà Nội Nam Không đạt
11 1696 1985 H a Noi Nam Đạt
12 1697 1990 Hà Nội Nam Không đạt
T/M. BỘ PHẬN NHÂN SỰ
Nguyễn Thị Tuệ Minh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB