Kết quả PV vị trí "Kỹ sư hóa, điện tử" ngày 05/04/2017

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ

HÓA, ĐIỆN TỬ

Ngày phỏng vấn:  13h30, 05/04/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3565 1985 Bắc Từ Liêm - Hà Nội Nam Không đạt
2 3566 1992 Hoàng Mai - Hà Nội Nam Không đạt
3 3567 1992 Hoàng Mai - Hà Nội Nam Không đạt
4 3568 1993 Hà Nội Nam Đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB