Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng Sale" ngày 09/04/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG ANH PHÒNG SALE

Ngày phỏng vấn:  13h30, 09/04/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3572 1991 Thanh Xuan - Hanoi Nữ Không đạt
2 3573 1990 Hanoi Nữ Không đạt
3 3577 1995 Dong Da - Hanoi Nữ Không đạt
4 3587 1992 Cau Giay - Hanoi Nữ Không đạt
5 3607 1992 Tu Liem - Hanoi Nữ Đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

 

Designed & Powered by somotWEB