Kết quả PV vị trí "Nhân viên Xuất nhập khẩu làm thanh khoản" ngày 12/04/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

XUẤT NHẬP KHẨU LÀM THANH KHOẢN

Ngày phỏng vấn:  13h30, 12/04/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3622 1983 Đông Anh - Hà Nội Nữ Không đạt
2 3623 1987 Hà Đông - Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB