Kết quả PV vị trí "Kỹ sư hóa, điện tử phòng kỹ thuật sản xuất" ngày 18/04/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ

HÓA, ĐIỆN TỬ PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 18/04/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3373 1994 Ninh Giang - Hải Dương Nam Không đạt
2 3628 1992 Phúc Thọ - Hà Nội Nam Không đạt
3 3639 1995 Nghĩa Đàn - Nghệ An Nam Không đạt
4 3640 1991 Hà Nội Nam Không đạt
5 3641 1994 Tiên Lữ - Hưng Yên Nam Không đạt
6 3642 1991 Hai Bà Trưng - Hà Nội Nam Không đạt
7 3643 1991 Thanh Chương - Nghệ An Nam Không đạt
8 3644 1993 Ba Vì - Hà Nội Nam Không đạt
9 3645 1987 Thanh Ba - Phú Thọ Nam Không đạt
10 3646 0 Ba Đình - Hà Nội Nam Đạt
11 3647 1991 Yên Dũng - Bắc Giang Nam Đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB