Kết quả PV vị trí "Kỹ sư xây dựng công trình" ngày 24/04/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ XÂY DỰNG
Ngày phỏng vấn:  13h30, 24/04/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3669 1991 0 Nam Không đạt
2 3670 1985 Hà Đông - Hà Nội Nam Không đạt
3 3671 1993 Xuân Trường - Nam Định Nam Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB