Kết quả PV vị trí "Giảng viên đào tạo nội bộ" ngày 27/04/2018

 

  

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Ngày phỏng vấn:  13h30, 27/04/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3442 1991 Nam Từ Liêm - Hà Nội Nam Không đạt
2 3680 1991 Thanh Xuân - Hà Nội Nam Đạt
3 3682 1992 0 Nam Đạt
4 3683 1986 Đông Anh - Hà Nội Nữ Không đạt
5 3684 1983 Đống Đa - Hà Nội Nữ Không đạt
6 3685 1984 Mê Linh - Hà Nội Nữ Không đạt
7 3686 1984 Hoàng Mai - Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB