Kết quả PV vị trí "Kỹ sư tiếng Nhật phòng Kỹ thuật sản xuất" ngày 23/05/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ KỸ SƯ

TIẾNG NHẬT PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

Ngày phỏng vấn:  13h30, 23/05/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3799 1992 Hà Nội Nam Không đạt
2 3800 1988 Gia Bình - Bắc Ninh Nam Không đạt
3 3801 1991 Lương Tài - Bắc Ninh Nam Không đạt
4 3802 1992 Diễn Châu - Nghệ An Nam Không đạt
5 3804 1986 Nam Trực - Nam Định Nam Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB