Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng Thiết kế sản phẩm" ngày 24/05/2018

 

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ NHÂN VIÊN

TIẾNG NHẬT PHÒNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Ngày phỏng vấn:  13h30, 24/05/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 2242 1985 Phúc Thọ - Hà Nội Nam Đạt
2 3729 1989 Nam Từ Liêm - Hà Nội Nam Đạt
3 3736 1993 Thái Bình Nam Không đạt
4 3806 1991 Vũ Bản - Nam Định Nam Không đạt
5 3807 1992 Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Nam Không đạt
6 3808 1992 Phú Thọ Nam Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 

Designed & Powered by somotWEB