Kết quả PV vị trí "Biên phiên dịch tiếng Nhật ban phòng chống cháy nổ" ngày 30/05/2018

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VỊ TRÍ PHIÊN DỊCH

TIẾNG NHẬT BAN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Ngày phỏng vấn:  13h30, 30/05/2018
Stt
UV
Năm
sinh
Quê quán Giới
tính
Kết quả
phỏng vấn
1 3817 1992 Nam Định Nữ Không đạt
2 3843 1988 Hoài Đức - Hà Nội Nữ Không đạt
TM. BỘ PHÂN NHÂN SỰ
NGUYỄN THỊ TUỆ MINH

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Designed & Powered by somotWEB