• TIN TỨC TUYỂN DỤNG

  • KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Mã vị tríNgày đăng

Kết quả PV vị trí "Biên, phiên dịch tiếng Nhật phòng sản xuất" ngày 11/01/2018

MA4-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Chuyên viên phòng quản lý sản xuất" ngày 11/01/2018

MC-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Biên, phiên dịch tiếng Trung phòng sản xuất" ngày 10/01/2018

FPC-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng Anh, Trung phòng mua hàng" ngày 10/01/2018

PU-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên Tiếng anh " ngày 10/01/2018

PD2-1712

22/01/2018

Kết quả PV vị trí "Biên, phiên dịch tiếng Nhật" ngày 09/01/2018

PE-MA 17-12

16/01/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện phòng EM" ngày 06/01/2018

EM 17-12

15/01/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư thiết kế phòng CAM" ngày 05/01/2018

CAM17-11

13/01/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện" ngày 05/01/2018

CT17-11

13/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật" ngày 22/12/2017

PE-1712

06/01/2018

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện" ngày 22/12/2017

EC-1712

05/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật" ngày 21/12/2017

PE1 EMA-1712

05/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh, Trung phòng mua hàng" ngày 20/12/2017

PU-1712

04/01/2018

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Nhật phòng thiết kế sản phẩm" ngày 19/12/2017

PD-1712

27/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Trung" ngày 18/12/2017

FPC-1712

27/12/2017

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư điện trong sản xuất" ngày 15/12/2017

FE-1711

25/12/2017

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư cơ điện" ngày 15/12/2017

CT-1711

25/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên tiếng Anh phòng QA" ngày 14/12/2017

CS3-1711

25/12/2017

Kết quả PV vị trí "Kỹ sư thiết kế phòng CAM" ngày 12/12/2017

CAM-1711

25/12/2017

Kết quả PV vị trí "Nhân viên xuất nhập khẩu" ngày 13/12/2017

LG-1711

25/12/2017

Developed by JoomVision.com
Designed & Powered by somotWEB